Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย     
ผลการพิจารณาการขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก (อ่าน 65)
ประกาศผลการพิจารณาการขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
ทำบุญตักบาตรหอพัก ประจำปี 2561 (อ่าน 61)
โครงการทำบุญตักบาตรหอพัก ประจำปี 2561 วันที่ 12-13 ก.ค.61 ...
รับนักศึกษาเข้าหอพัก 2561 (อ่าน 76)
โครงการรับนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-3 มิ.ย.61 ...
ปฏิทินกิจกรรม 2561 (อ่าน 50)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  ภาพหอพักสวัสดิการนักศึกษา     
หอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่นามน (อ่าน 373)
ภาพบรรยากาศหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ...
หอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง (อ่าน 402)
ภาพบรรยากาศหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก     
หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก (อ่าน 240)
หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ปี 2560 ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
ขั้นตอนการเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่นามน (อ่าน 104)
การดำเนินการ ขั้นตอน และวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ...
ขั้นตอนการเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง (อ่าน 82)
การดำเนินการ ขั้นตอน และวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ...
แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา (อ่าน 87)
แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
แนวปฏิบัติในการเข้าพักหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2561 (อ่าน 130)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าพักหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2561 ...
การเก็บสัมภาระไว้ในหอพักในระหว่างปิดภาคการศึกษา (อ่าน 240)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การเก็บสัมภาระไว้ในหอพักในระหว่างปิดภาคการศึกษา ...
กำหนดให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (อ่าน 156)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าอยู่หอพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ...
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา (อ่าน 142)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ...
  ข่าวการศึกษา     
รายฃื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 87)
รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ...
ผลการพิจารณาผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 79)
รายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ผ่านการพิจารณาผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 ...
รายฃื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสังคม  (อ่าน 114)
ผลการพิจารณาผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสังคม  (อ่าน 78)
ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 (อ่าน 124)
ประกาศลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 132)
  ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ     
  ข่าวรับสมัครงาน     
  ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์     

 


หน้าหลัก
บุคลากร
บริการสำหรับบุคลากร
   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบบริการศึกษา (ESS)
บริการสำหรับนักศึกษา
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ระบบการบริการศึกษา (ESS)
ประกาศ/กฏระเบียบ
   ประกาศ/กฏระเบียบหอพักสวัสดิการ
ติดต่อเรา

สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หอพักสวัสดิการนักศึกษา 62/2 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา